Herman De Croo fait une lecture positive des relations Belgo Congolaises

Interview MAGAZINE AFRIQU EUROPE – Spécial Belgo Congo Minister van Staat Herman De Croo gaat uitgebreid in op de relaties tussen België en Congo. Interview afgenomen door Nkalulu Lokombe, verschenen in Magazine Afriqu europe nr. 59, mei 2021. AE : Les relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC a généralement été en dents de scie.  […]

Autobiografie “Geworteld in het leven”.

Toen ik de kaap van 50 jaar rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiger in het parlement passeerde, hebben bekende uitgevers mij benaderd en gepoogd elkaar te overtroeven met aanlokkelijke argumenten opdat ik mijn memoires zou schrijven. Een gegarandeerde bestseller, zo luidde hun overtuigde pronostiek! Ik herinner mij de waarschuwing die mijn eerste minister Leo Tindemans mij op zekere […]

Wie schrijft… die blijft!

Nawoord boek: “Coronavirus: elektroshock voor België?” Ik werd gevraagd het nawoord te willen schrijven voor het meeste recente boek van Rudy Aernoudts. U kan het hier integraal terugvinden. Rudy Aernoudt publiceerde een dertigtal boeken op minder dan 22 jaar. De helft in het Nederlands, de rest netjes opgedeeld in het Engels en in het Frans. […]

Nieuwe publicatie Herman De Croo Centrum: “Onze Landbouw: Performant?! Welke plaats in een welvarende maatschappij?”

Europa tekent momenteel het landbouwbeleid uit voor de komende jaren. De landbouwsector zal zich de komende decennia moeten transformeren om te kunnen voorzien in de voedselbehoeften van de razendsnel groeiende bevolking. Maar ook de vraag naar beter en duurzamer klinkt steeds luider en dwingender. De vragen die dienen gesteld zijn eenvoudig en toch complex: wat […]