Links

Autoworld Autoworld
Stichter en voorzitter van Autoworld

 
Toen de collectie Mahy, één van de grootste autoverzamelingen ter wereld, in het midden van de jaren ’80 een nieuw onderkomen zocht, werd op mijn initiatief als toenmalig minister van Verkeerswezen samen met mijn goede vriend Louis Oliver, toen minister van Openbare Werken, één van de hallen aan het Jubelpark te Brussel ingericht om er een Nationaal Automuseum in onder te brengen.
Op 29 september 1986 opende het museum “Autoworld” zijn deuren. Ik had de eer het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van deze nieuwe instelling te mogen opnemen. Top op de dag van vandaag ben ik nog steeds voorzitter van deze instelling die ik een bijzonder warm hart toedraag.
 
Autoworld is momenteel veel meer dan een museum, het is de ontmoetingsplaats geworden van liefhebbers van klassieke en moderne auto’s vanuit de hele wereld.
 
Onder de leiding van algemeen directeur Sébastien De Baere is Autoworld uitgegroeid tot een dynamische instelling die door de organisatie van talloze evenementen erin slaagt zonder overheidsubsidies zelfbedruipend te zijn.
 
Er zijn met de regelmaat van een klok grote spraakmakende exposities, het museum is het schitterende decor voor talloze events en de instelling kan rekenen op een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
 
Als trotse voorzitter nodig ik u dan ook graag uit om deze parel binnen het internationale museumlandschap te bezoeken.
 
 
Voor verdere info: www.autoworld.be
Jubelpark 11, 1000 Brussel


ETSC

Verkeersveiligheid… een blijvende zorg: het European Transport Safety Council (ETSC).Mijn blijvende interesse voor de verkeersveiligheid heeft vanzelfsprekend te maken met mijn verleden als minister belast met die materie. Het was in 1981 dat ik in de regering van Wilfried Martens (Martens V 1981-1985) voor de eerste maal met de bevoegheid van “Verkeerswezen” werd belast, ook in de daaropvolgende regering Martens VI (1985-1988) bleef ik instaan voor de portefeuille “Verkeerswezen”. In tegenstelling tot vandaag waar de bevoegdheid “Mobiliteit” Vlaamse materie is geworden, had een minister van Verkeerswezen vroeger een heel ruime verantwoordelijkheid. Naast verkeersveiligheid en mobiliteit was de minister van Verkeerswezen niet alleen politiek verantwoordelijk voor de NMBS maar eveneens voor het stads- en streekvervoer, de maatschappijen voor intercommunaal vervoer van Brussel (MIVB), Antwerpen (MIVA), Luik (STIL), Gent (MIVG), Charleroi (STIC) en Verviers (STIV) en voor de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB).
Toen in 1993 het “European Transport Safety Council” werd opgericht om binnen Europa de verkeersveiligheid gestructureerd aan te pakken zocht men een voorzitter met ervaring die het instituut verder kon uitbouwen en binnen Europa de nodige deuren kon openen.
Het was toenmalig Europees commissaris Karel Van Miert die mij toen vroeg voorzitter te worden van het nieuwe instituut ETSC. Taak die ik bijzonder graag opnam en onbezoldigde functie die ik nu 27 jaar later nog steeds waarneem.
Het ETSC werkt nu vanuit haar secretariaat in Brussel rond een wijde range van veiligheidsproblemen in het verkeer: alcohol en drugs in het verkeer, veilige verkeersinfrastructuur, veiligheid van voertuigen, enz… en dan deze zaken ook te zien omzetten in nieuwe EU wetgeving.
Gezien het feit dat er jaarlijks nog steeds 25 000 verkeersdoden zijn op de Europese wegen is deze blijvende inzet van het ETSC dan ook noodzakelijk.
Wie verdere info wil over het ETSC team onder leiding van executive director Antonio Avenoso kan terecht op etsc.eu
CREAC

Wat is CREAC?
ECA – CREAC promoot een betere toegang tot en verspreiding van kennis omtrent Centraal-Afrika. De organisatie biedt een platform voor dialoog en uitwisseling van informatie tussen de academische wereld, de politieke actoren, de civiele maatschappij en de private sector op Belgisch, Europees en internationaal niveau. CREAC plaatst zich binnen een traditie van partnerschap tussen België en Centraal-Afrika, reflecteert kritisch over huidige dynamieken en lanceert debatten rond de opportuniteiten en uitdagingen van toekomstige samenwerking.
Herman De Croo Centrum vzw
In 1988 werd door een aantal goede vrienden de “Stichting Herman De Croo”, later om administratieve redenen “Herman De Croo Centrum” opgericht.  Dit om mijn twintigjarig parlementair mandaat en mijn tienjarig ministerschap extra kleur te geven.
Met de oprichting van deze vzw beoogde men om projecten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in te richten en/of te ondersteunen. De statuten verwoorden het zo: “het bevorderen van wetenschappelijke, sociale, economische en culturele werken en studies die betrekking hebben op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen”.
De werking van het Centrum omvat jaarlijks de organisatie van Schoolwedstrijden voor het secundair onderwijs, de ondersteuning van projecten van de Vlerick hogeschool en het inrichten van colloquia. Daarnaast zijn er eigen publicaties, o.m. van een viermaandelijkse Nieuwsbrief.
Het voorzitterschap berust bij prof. Dr. Andreas baron De Leenheer, ere-rector van de Universiteit Gent.
Schoolwedstrijden secundair onderwijs
Kort na de geboorte van het HDC Centrum werden in 1989 de Schoolwedstrijden ingericht. Voor de wedstrijden secundair onderwijs werd telkens een wisselend thema – met aan het hoofd een prominente voorzitter met specifieke expertise – en een aangepaste jury ter beoordeling ingesteld.
De origine van de deelnemende secundaire school (gemeenschaps- of vrij onderwijs) was nooit vooraf bekend bij de juryleden, hetgeen het pluralistisch karakter van ons Centrum ten volle garandeerde. Vanaf 2016 wordt naast de gewone formule van de “Verhandelingen” eveneens een tweede format van “Multimedia” georganiseerd. Dit laatste past vanzelfsprekend in de trend van de actualisering (we willen mee met onze tijd). Elke schoolwedstrijd wordt afgesloten met een feestelijke proclamatie. Deze gaat door op een wisselende plaats (meestal het gemeente- of stadhuis) in zuidelijk Oost-Vlaanderen.
Vlerick Awards
Wegens onze bijzondere aandacht voor het ‘entrepreneurschap’ vonden wij in 2011 een vergelijk met de Vlerick Leuven Gent Management School. Vanaf dan reikt het HDC Centrum prijzen uit op de Graduation Ceremony in het Capitole te Gent, in casu aan afstuderenden voor het ‘Best Business Plan’ en ‘Master in General Management’ (MGM). De jurering hiertoe wordt wel overgelaten aan de examenjury’s van de Vlerick School zelf.
Colloquia
Ons Herman De Croo centrum staat ook in voor de organisatie van colloquia waarvan de thema’s naadloos aansluiten bij de onmiddellijke sociale, economische en politieke actualiteit. De voorbije jaren kwamen zo de herbestemming van erfgoed en de problematiek van de Ruimtelijke ordening aan bod en kregen dan ook een verlengstuk in een mooie publicatie. In 2019 was het thema “Onze landbouw: performant?! Welke plaats in een welvarende maatschappij?”. Dit seminarie dat doorging in het Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt Oost-Vlaanderen bracht topexperts samen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en uit de landbouwsector.
Bedoeling is om ook de weerslag van deze boeiende studiedag te bundelen in een publicatie.
Samenwerking met de Koning Boudewijnstichting
In 2016 werd er beslist onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds Vrienden van het Herman De Croo Centrum’ op te richten. Naast het inherent prestige dat daaraan verbonden is, bevorderen we hiermee, door de fiscale aftrekbaarheid van giften voor de sponsors, de realisatie van nog grotere projecten in de toekomst.
Info: kurt@hermandecroocentrum.be