Biografie

Minister van Staat

Gewezen voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Ere-burgemeester van Brakel

Geboren op 12 augustus 1937 te Brakel (Opbrakel)

Burgerlijke staat: Belg, gehuwd (1961) met Françoise Desguin (advocate, plaatsvervangend rechter), 2 kinderen: Alexander De Croo (° 3 november 1975) en Ariane De Croo (° 21 september 1978)

Talenkennis:       Grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels

Privé-adres:        Lepelstraat 57, 9660 Brakel (België)

Tel. : 055/42 32 04 – mail:  herman@decroo-desguin.be

Webstek:            www.hermandecroo.be

STUDIES EN BEURZEN

               Klassieke humaniora: Sint-Stanislascollege (Paters Jezuïeten) te Mons: primus (1956)

Doctor in de rechten : Université Libre de Bruxelles (U.L.B.), 1961, vijf grote onderscheidingen

Kandidatuur in de Politieke Wetenschappen : Université Libre de Bruxelles (U.L.B.), 1960, twee grote onderscheidingen

               Beurs van de “Transporteurs belges au Congo” (1960)

               Fulbright Beurs , Chicago Law School – USA (1961-1962)

               Beurs van de British Council (1965) – Studie van het Engels parlementair recht

PUBLICATIES

De Croo, Herman, m.m.v. Philippe Seigneur, Parlement et gouvernement : problèmes institutionnels à travers une session parlementaire, Brussel, Bruylant, 1965

De Croo, Herman & Robert Huenens, Het parlement aan het werk, Brussel, Bruylant, 1966

De Croo, Herman, De wereld volgens Herman De Croo, Antwerpen, Icarus, 1998

De Croo, Herman, België barst?: Vragen aan de separatisten – Que la Belgique crève? : Questions aux séparatistes, Tielt, Lannoo, 2008

De Croo, Herman & Karel Cambier, De Croo met twee nullen. 1001 Decrooïsmen, Roeselare, Roularta, 2009

De Croo, Herman, Geworteld in het leven. Mijn autobiografie, Tielt, Lannoo, 2018

De Croo, Herman, Enraciné dans la vie. Autobiographie, Brussel, Editions Racine, 2018

Prevenier, Walter (red.), Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het parlement. Een maatschappelijk bewogen leven, Gent / Brussel, Liberaal Archief/Liberas  / VUBPRESS, 2018

LOOPBAAN

Beroepsloopbaan

Advocaat Balie van Oudenaarde (Hof van Beroep Gent (1961 – ))

Buitengewoon Hoogleraar Rechtsfaculteit VUB (1973 – 1985)

Professor Rechtsfaculteit VUB (Common Law and Introduction to Civil Law, 1986-2005)

Politieke loopbaan (Maart 1968 – juli 2019, 51 jaar zonder onderbreking)

Minister van Staat (3 juni 1998)

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1 juli 1999 – 26 mei 2007)

Voorzitter van de Vlaamse Liberalen en Democraten – Partij van de Burger (VLD) (september 1995 – juni 1997)

Rechtstreeks verkozen parlementslid (maart 1968 – juli 2019)

 • volksvertegenwoordiger 1968-1991, arrondissement Oudenaarde
 • senator 1991-1995, arrondissement Aalst-Oudenaarde
 • volksvertegenwoordiger 1995-2014, kieskring Aalst-Oudenaarde en Oost-Vlaanderen
 • Vlaams volksvertegenwoordiger 2014-2019, kieskring Oost-Vlaanderen
 • PVV-fractievoorzitter in de Cultuurraad 1972-1974
 • PVV-fractievoorzitter in de Kamer 1977-1980
 • VLD-fractievoorzitter in de Senaat 1991-1995
 • voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken in de Senaat, 1991-1995
 • ondervoorzitter van de Kamer 1995, 2007-2009
 • voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 1999-2010
 • Open Vld-fractievoorzitter in de Kamer 2010-2011

Burgmeester van Michelbeke 1964-1971

Eerste schepen (financiën en personeelsbeleid) van Brakel 1977-1982; 1994-2000

Burgemeester van Brakel 2001-2012

Gewezen Minister van Nationale Opvoeding (1974-1977)

Gewezen Minister van P.T.T. (1980 en 1981-1985)

Gewezen Minister van Pensioenen (1980)

Gewezen Minister van Verkeerswezen (1981-1985 en 1985-1988)

Gewezen Minister van Buitenlandse Handel (1985-1988)

Europese activiteiten

Voorzitter Europese Ministerraad Transport (1982 en 1987)

Voorzitter Permanente Commissie Eurocontrol (1986)

Voorzitter Uitgebreide Commissie Eurocontrol (1986-1987)

Voorzitter Europese Ministerraad Buitenlandse Handel (1987)

Voorzitter “Comité des sages” (1993-1994) betreffende de crisis in de Europese luchtvaartsector – in 1994 hiervoor benoemd in de Verenigde Staten tot Aerospace Laureate for Commercial Air Transpor

Voorzitter European Transport Safety Council (1993 – )

Wetenschappelijke activiteiten

Navorser bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1961)

Teaching Fellow and Instructor Fullbright University of Chicago Law School (1961-1962)

Toegevoegd navorser bij het Interuniversitair Centrum voor Vergelijkend Recht (1961-1964)

Navorser, daarna toegevoegd navorser bij het Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht (1963-1976)

Assistent van prof. Ganshof van der Meersch, belast met de cursus “grondige Studie van het Staatsrecht” (1963-1968)

Docent Faculteit der Rechtsgeleerdheid VUB  belast met de cursus “Inleiding tot het recht der landen met Common Law” (1968-1973)

Buitengewoon hoogleraar Faculteit der Rechtsgeleerdheid VUB (zelfde cursus en cursus “Introduction to civil law” in het “Program on International Legal Cooperation”) (1973)

Gewoon hoogleraar Faculteit der Rechtsgeleerdheid VUB belast met de cursus “Common Law and Introduction to Civil Law” (1986-2005)

DIVERSE FUNCTIES EN MANDATEN

Voorzitter van de Liberale Studenten van de ULB-VUB (1957-1961)

Lid van het partijbureau van de Liberale Partij/PVV-PLP/PVV/VLD/Open Vld (1958 – )

Stichter van het Studie- en debatcentrum Oudenaarde, later opgevolgd door de Stichting Herman De Croo en het Herman De Croo Centrum (1958 – )

Nationaal Voorzitter van de Liberale Studenten van België (1959-1961)

Voorzitter van de Jeunesses Libérales et Radicales du Marché Commun (1962-1966)

Nationaal Voorzitter van de Liberale Jongeren van België (1963-1966)

Afgevaardigde van het Liberaal Syndicaat van het wetenschappelijk personeel ULB-VUB (1964-1968)

Voorzitter-stichter van de PVV-Jong Mutualisten (1966-1974)

 Voorzitter-stichter van de Liberale Federatie der Jeugdtehuizen (1966-1970)

Nationaal secretaris PVV-PLP (1966-1971)

Lid van de Vaste Commissie van de Betrekkingen tussen de Taalgemeenschappen (1965-1969), de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven, de Commissie voor Taaltoezicht (1963-1965), de Hoge Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (1971-1974)

Voorzitter Interparlementaire Fractie België-Sovjet-Unie (1971-1974)

Ondervoorzitter Interparlementaire Fractie België-Israël (1971-1974)

Lid van de Adviescommissie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (1971-1985)

Ondervoorzitter Belgische Parlementaire NAVO-delegatie (1972-1974)

Voorzitter MISC.be/VLACAM (studie en inventaris klassieke muziek) (1973 – )

Voorzitter Stichting Prinses Marie-Christine (pediatrie) (1975-1986)

Ondervoorzitter van de Liberale Internationale (1978-1986)

Voorzitter Paul Hymanscentrum (voormalig Liberaal Studiecentrum) (1978-2003)

 Voorzitter-stichter Wereldautomobielcentrum “Autoworld”  (Veteran cars Collection) (1984-2022)

Businessman of het Year 1985 – onderscheiding van de Stanford University (Stanford Club of Belgium), Business School Chapter

Lid van Stichting Het Laatste Nieuws, later Raad Het Laatste Nieuws (1985 – )        

Voorzitter Stichting Prinses Lilian (cardiologie) (1986 – )

Voorzitter-stichter Hoger Instituut voor de Verkeersveiligheid (1986 – )        

Voorzitter van het interparlementair orgaan COSAC (1989-2007)

Ondervoorzitter van de Carnegie Hero Fund België (2004 – )

Voorzitter EastWest Institute Advisory Council (2005 – )

Voorzitter Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika (CRE-AC) (dec. 2006 – )

 Belgische Vertegenwoordiger in de Reflection Group voor OESO DAC (2008-2009)