ETSC

Brussels, 9 Octobre 2019, @vivianhertz

Verkeersveiligheid… een blijvende zorg: het European Transport Safety Council (ETSC).

Mijn blijvende interesse voor de verkeersveiligheid heeft vanzelfsprekend te maken met mijn verleden als minister belast met die materie. Het was in 1981 dat ik in de regering van Wilfried Martens (Martens V 1981-1985) voor de eerste maal met de bevoegheid van “Verkeerswezen” werd belast, ook in de daaropvolgende regering Martens VI (1985-1988) bleef ik instaan voor de portefeuille “Verkeerswezen”. In tegenstelling tot vandaag waar de bevoegdheid “Mobiliteit” Vlaamse materie is geworden, had een minister van Verkeerswezen vroeger een heel ruime verantwoordelijkheid. Naast verkeersveiligheid en mobiliteit was de minister van Verkeerswezen niet alleen politiek verantwoordelijk voor de NMBS maar eveneens voor het stads- en streekvervoer, de maatschappijen voor intercommunaal vervoer van Brussel (MIVB), Antwerpen (MIVA), Luik (STIL), Gent (MIVG), Charleroi (STIC) en Verviers (STIV) en voor de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB).
Toen in 1993 het “European Transport Safety Council” werd opgericht om binnen Europa de verkeersveiligheid gestructureerd aan te pakken zocht men een voorzitter met ervaring die het instituut verder kon uitbouwen en binnen Europa de nodige deuren kon openen.
Het was toenmalig Europees commissaris Karel Van Miert die mij toen vroeg voorzitter te worden van het nieuwe instituut ETSC. Taak die ik bijzonder graag opnam en onbezoldigde functie die ik nu 27 jaar later nog steeds waarneem.
Het ETSC werkt nu vanuit haar secretariaat in Brussel rond een wijde range van veiligheidsproblemen in het verkeer: alcohol en drugs in het verkeer, veilige verkeersinfrastructuur, veiligheid van voertuigen, enz… en dan deze zaken ook te zien omzetten in nieuwe EU wetgeving.
Gezien het feit dat er jaarlijks nog steeds 25 000 verkeersdoden zijn op de Europese wegen is deze blijvende inzet van het ETSC dan ook noodzakelijk.
Wie verdere info wil over het ETSC team onder leiding van executive director Antonio Avenoso kan terecht op: etsc.eu