E-CA/CRE-AC

De liefde voor Afrika en Congo: het Belgisch referentiecentrum voor de expertise over Centraal Afrika E-CA/CRE-AC

België en Afrika, inzonderheid Congo, hebben steeds mijn bijzondere belangstelling genoten.

Het Belgisch referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika, afgekort E-CA,  ook bekend onder de Franse afkorting CRE-AC (Centre belge de réference pour l’Expertise sur l’Afrique-Centrale) is officieel opgericht op 28 november 2006 en heeft de juridische vorm van een internationale vzw. Ik ben sedert de stichting voorzitter van dit Centrum.

Hoe is dit centrum ontstaan? Het was tijdens een gesprek met Koning Albert II tijdens mijn Kamervoorzitterschap dat de koning zijn bezorgdheid uitte over de evolutie van de relaties tussen België en de Democratische Republiek Congo.

België met Brussel als feitelijke hoofdstad van Europa raakte meer en meer ingebed in Europa terwijl Congo geconfronteerd met grote problemen meer en meer geïsoleerd raakte.

Het vervlakken van de relaties zowel socio-economisch als cultureel waren een terechte bekommernis van koning Albert II. Kon ons land geen initiatief nemen waarbij de actoren, werkzaam in domeinen die beide landen betrof, elkaar zouden ontmoeten om ideeën en samenwerking te bevorderen?

Ik heb toen als voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deze taak ter harte genomen wat later resulteerde in de oprichting van het Belgisch Referentiecentrum voor de expertise over Centraal-Afrika.

Deze concentratie van expertise en kennis over Centraal-Afrika vanuit een federaal kenniscentrum kreeg haar zetel in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, sedert 2018 omgevormd tot het AfricaMuseum.

Onder de opeenvolgende directeurs Theodore Trefon, Stefaan Marysse en nu sedert 2016 de professoren Sara Geenen (Universiteit Antwerpen) en An Ansoms (Université Catholique de Louvain) werd en wordt gewerkt rond drie punten: publicaties, debatsessies en beurzen.

Sedert 2010 werden er zo reeds een 65-tal informatie- en debatsessies georganiseerd die steeds doorgaan in één van de rotondezalen van het parlement, vandaar de beanming “Rotonde policytalks”.

Bedoeling is om specialisten over Centraal Afrika aan het woord te laten en op basis van hun inzichten een debat te voeren met de verschillende actoren die betrokken zijn in de regio.

Een tweede belangrijke doelstelling is het zelf publiceren of faciliteren van publicaties over Centraal-Afrika. Belangrijk is hier de eigen reeks “Conjonctures Congolaises”, die nu sedert de fusie met de “Annuaire de l’Afrique des Grands Lacs” bekend staat onder de naam “Conjoncturen de l’Afrique Centrale”.

Derde doelstelling is het voorzien van beurzen voor jonge onderzoekers. Vooral Afrikaanse studenten hebben soms moeilijk toegang tot beurzen voor veldonderzoek in de eigen regio. Ons expertisecentrum ondersteunt sedert 2014 dit onderzoek, niet alleen financiëel maar ook via begeleiding door experten van ECA – CREAC. De beste studies vinden dan ook hun weg naar een publicatie.

Wie verdere informatie wil over ons expertisecentrum kan terecht op:

eca-creac.eu