Dankzij de burger meer dan 52 jaar ononderbroken verkozen als parlementslid, talloze ministerposten mogen bekleden, 9 jaar als Kamervoorzitter de eer gehad om als “eerste burger” van het land te fungeren, minister van staat, ere-burgemeester, professor-emeritus, ik heb er reeds een boeiend en gevuld leven opzitten.

In juli 2019 heb ik mijn parlementair mandaat stopgezet en plaats gemaakt voor een jonge beloftevolle politica.

Dan toch met pensioen nu? Neen, momenteel gebruik ik mijn nog steeds te korte dagen om een aantal verenigingen die ik reeds jarenlang een warm hart toedraag en mee bestuurde verder uit te bouwen en te ondersteunen.

Autoworld, het centrum voor de studie van midden Afrika CREAC, het European Transport and Security Council, de cardiologische stichting prinses Lilian, enz… op deze website stel ik ze graag aan u voor.

Cruciaal voor mij blijft echter het contact met de burger. De Brakelaar die mij aanklampt en vraagt om een bepaalde maatregel te verduidelijken, de landbouwer in Libramont die zich zorgen maakt over het voortbestaan van zijn cruciale stiel. De jonge gezinnen in de voorsteden van Kinshasa die  dagelijks proberen te overleven en hun kinderen een betere toekomst te bezorgen. De student in India die kennis vergaart en poogt ook de bakens in dat dichtbevolkt continent te verzetten.

We zitten in een wereld in transformatie. Zowel op lokaal, regionaal als internationaal vlak. Op deze website ga ik proberen op regelmatige basis mijn standpunten toe te lichten en zaken te duiden.

Hopelijk tot binnenkort ergens te lande,

Herman De Croo

Minister van Staat