Dankzij de burger bijna 52 jaar ononderbroken rechtstreeks verkozen als parlementslid, talloze ministerposten mogen bekleden, meer dan 8 jaar als Kamervoorzitter de eer gehad om als “eerste burger” van het land te fungeren, minister van Staat, ereburgemeester, professor emeritus, partijvoorzitter, ik heb er reeds een boeiend en gevuld leven opzitten.

In juli 2019 heb ik mijn parlementair mandaat, na herverkiezing – de 22ste keer, stopgezet en plaats gemaakt voor een jonge beloftevolle politica.

Dan toch met pensioen nu? Neen, hoegenaamd niet: ik gebruik mijn 7 op 7 weken, steeds te korte dagen om een aantal belangrijke verenigingen die ik stichtte en onbaatzuchtig ofwel voorzit ofwel mede bestuur, een warm hart toe te dragen en ze verder uit te bouwen, te laten kennen en te ondersteunen.

Het gaat onder andere over Autoworld: één van de prachtigste musea van Europa in zijn genre, het Centrum voor de Studie van midden Africa CREAC met zijn ettelijke discussiedagen en zijn jaarlijkse publicatie Conjonctures Centre Africaine, het European Transport and Safety Council (ETSC): 36 landen en een 60-tal organisaties gespecialiseerd in verkeersveiligheid en raadsheer van de Europese Unie, de Cardiologische Stichting Prinses Lilian met wetenschappelijke ondersteuning van onze topfaculteiten geneeskunde, enz. Op deze website stel ik ze graag aan u voor.

Maar steeds voor mij blijft cruciaal het contact met de mensen, de burger. Het gaat van de Brakelaar, waar ik zo lang als burgemeester, schepen en raadslid in de traditie van mijn familie aan politiek deed die mij aanklampt en vraagt één of andere maatregel te verduidelijken en te helpen, tot de landbouwer in Libramont die zich zorgen maakt over het voortbestaan van zijn cruciale stiel. Van de jonge gezinnen in de voorsteden van Kinshasa die door het enorm getal van hun inwoners meer en meer ons leven in Europa gaan beïnvloeden, maar dit nu proberen te overleven en zoals alle ouders voor hun kinderen een betere toekomst bezorgen. De student in de Indische universiteit waar ik Honoris Causa Hoogleraar werd en die ook de toekomst en de bakens van dit enorm dichtbevolkt continent met impact ook op Europa te verzetten, maar bijzonder te lande van de inwoners van De Panne over Gent tot in Limburg of Wallonië.

We zitten in een wereld in versnelde transformatie, de coronacrisis zal blijvende littekens helaas maar ook noodzakelijke onomkeerbare veranderingen met zich mee hebben gebracht.

Zowel lokaal, regionaal als internationaal zal de wereld het blijven voelen.

Op deze website ga ik proberen van tijd tot tijd mijn standpunten toe te lichten en zaken te duiden.

Hopelijk tot binnenkort ergens te lande.

Herman De Croo

Minister van Staat

Erevoorzitter van de Kamer

Ereburgemeester van Brakel