Herman De Croo heeft niets onwettigs gedaan maar schenkt het ontvangen bedrag aan de Stichting tegen Kanker

 1. Ik ben verontwaardigd dat mijn naam en mijn reputatie in opspraak zijn gekomen naar aanleiding van een fraudedossier waarbij verschillende ambtenaren-generaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betrokken zijn.

 2. Volgens de informatie waar ik op dit ogenblik over beschik, hebben deze ambtenaren-generaal genoten van een extra pensioen dat een flagrante inbreuk vormt op de wet-Wyninckx (Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte). Deze uitbetalingen zijn ondertussen stopgezet. Het komt de Schatkist toe om ze terug te vorderen.
  Met deze fraudezaak heb ik niets te maken.

 3. Mijn parlementaire loopbaan strekt zich uit over vijf decennia, als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1968-1991 en 1995-2014), lid van de Senaat (1991-1995) en lid van het Vlaams Parlement (2014-2019). Ik had het voorrecht om de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor te zitten van 1999 tot 2007.

 4. Ik heb mijn parlementaire loopbaan afgesloten in juni 2019, in het Vlaams Parlement. Elk parlementslid heeft recht op een uittredingsvergoeding die wordt toegekend door de parlementaire assemblee waar hij of zij het laatst zetelde. Ik heb in juni 2019 vrijwillig afstand gedaan van de volledige uittredingsvergoeding waar ik, na een parlementaire loopbaan van 51 jaar en 4 maanden, recht op had.

 5. In 1998 besliste het College van Quaestoren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om een uittredingsvergoeding in te stellen voor gewezen Kamervoorzitters. Ik was op dat ogenblik parlementslid voor de oppositie. Ik was geen lid van het College van Quaestoren dat deze beslissing nam. Ik was op geen enkele manier bij deze beslissing betrokken.

 6. In 2003 besliste het College van Quaestoren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om – in navolging van andere uittredingsvergoedingen – de termijnen van de toegekende uittredingsvergoeding voor gewezen Kamervoorzitters te verdubbelen. Ik was toen voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maar geen lid van het College van Quaestoren. Ik was op geen enkel manier bij deze beslissing betrokken en heb deze discussie ook niet geïnitieerd.

 7. De uittredingsvergoeding voor gewezen Kamervoorzitters maakt deel uit van de jaarlijkse begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in een aparte hiertoe exclusief voorziene budgetlijn met duidelijke omschrijving. Deze vergoeding wordt elk jaar gestemd. Alle leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn hiervan bijgevolg op de hoogte. Deze uittredingsvergoeding heeft niets te maken met de frauduleuze praktijk waarbij een aantal ambtenaren-generaal zich op onwettige manier een extra pensioen hebben toegekend.

 8. Ik ontvang deze uittredingsvergoeding sinds 1 juli 2019. Het ging toen om 4.566 euro bruto per maand, dus voor belastingen, per maand. Op dit ogenblik gaat het om 5.560 euro bruto per maand.

 9. Ik heb niets onwettigs gedaan en betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld. Ik aanvaard de stopzetting van de uitkering van deze uittredingsvergoeding. Ik zal het ontvangen bedrag schenken aan de Stichting tegen Kanker.

Herman De Croo

Minister van Staat