Autobiografie “Geworteld in het leven”.

Toen ik de kaap van 50 jaar rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiger in het parlement passeerde, hebben bekende uitgevers mij benaderd en gepoogd elkaar te overtroeven met aanlokkelijke argumenten opdat ik mijn memoires zou schrijven. Een gegarandeerde bestseller, zo luidde hun overtuigde pronostiek! Ik herinner mij de waarschuwing die mijn eerste minister Leo Tindemans mij op zekere […]

Momenteel reeds meer dan 800 lopende meter van mijn archief in Liberas Gent

De voorbije jaren heb ik systematisch grote delen van mijn zeer omvangrijk archief naar het Liberaal Archief, nu Liberas, overgebracht. Mijn 52 jarig mandaat als parlementslid, 10 jaar ministerschap en dan ook nog eens 8 jaar de functie van Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers… heeft heel wat interessant gegevensmateriaal opgeleverd. Daarnaast ook alles van […]

Wie schrijft… die blijft!

Nawoord boek: “Coronavirus: elektroshock voor België?” Ik werd gevraagd het nawoord te willen schrijven voor het meeste recente boek van Rudy Aernoudts. U kan het hier integraal terugvinden. Rudy Aernoudt publiceerde een dertigtal boeken op minder dan 22 jaar. De helft in het Nederlands, de rest netjes opgedeeld in het Engels en in het Frans. […]