Autobiografie “Geworteld in het leven”.

Toen ik de kaap van 50 jaar rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiger in het parlement passeerde, hebben bekende uitgevers mij benaderd en gepoogd elkaar te overtroeven met aanlokkelijke argumenten opdat ik mijn memoires zou schrijven. Een gegarandeerde bestseller, zo luidde hun overtuigde pronostiek!

Ik herinner mij de waarschuwing die mijn eerste minister Leo Tindemans mij op zekere dag gaf: “Herman, let op als je later je memoires zult schrijven: als je ze te vroeg publiceert, riskeer je veel vrienden te verliezen, en als je te lang wacht, verlies je wellicht veel lezers…”

In 2018 was het zover… in 549 pagina’s vertel ik mijn leven. Mijn familiegeschiedenis, geworteld in Michelbeke, een klein dorp in de Vlaamse Ardennen, wat ik soms het Toscane van Vlaanderen noem.

Ik vertel over mijn studies bij de jezuïeten in het Sint Stanislascollege van Mons, vervolgens aan de vrijzinnige ULB.

Later volgden de eerste politieke veldtochten, burgemeester van Michelbeke in 1964, parlementslid in 1968, functie die ik tot 2019 ononderbroken zou bekleden. Gedenkwaardig blijft natuurlijk 25 april 1974, de dag waarop ik word benoemd tot minister van Onderwijs. Veel ministerschappen zouden volgen. Er was het partijvoorzitterschap in 1995 en het Voorzitterschap van de Kamer, wat ik als de “mooiste en interessantste functie in een democratie” beschouw.

Nadien neem ik u graag mee op wereldreis tijdens mijn vele parlementaire buitenlandse missies.

Congo… land waar ik steeds een speciale band mee heb gehad, nog steeds. De transitie Mobutu-Kabila, de plundering van Congo en het Afrikaanse continent, de rol van de Belgen.

Ik eindigde in 2018 het boek met een blik op de toekomst met als titel “Overleeft onze wereld dit?” waarbij ik de nieuwe verhoudingen op wereldvlak bespreek. De rol van China, als een nieuwe “Hercules”, het Rusland van Poetin dat zijn prominente plaats op het wereldtoneel wil heroveren. De grote problematiek van de migratiestromen…

Nu slechts twee jaar later blijkt dat niets voorspelbaar is… de wereld wordt geconfronteerd met een verwoestende pandemie die nu reeds meer dan een miljoen slachtoffers heeft gemaakt.

De biografie “Herman De Croo. Geworteld in het leven”, is uitgegeven door Lannoo, de Franse versie “Herman De Croo. Enraciné dans la vie” door Racine. Het boek dat reeds meerdere herdrukken kende is verkrijgbaar in de betere boekhandel.

(D/2018/45/626 – ISBN 978 94 014 5518 3 – NUR 740/697)