Nieuwe publicatie Herman De Croo Centrum: “Onze Landbouw: Performant?! Welke plaats in een welvarende maatschappij?”

Europa tekent momenteel het landbouwbeleid uit voor de komende jaren. De landbouwsector zal zich de komende decennia moeten transformeren om te kunnen voorzien in de voedselbehoeften van de razendsnel groeiende bevolking. Maar ook de vraag naar beter en duurzamer klinkt steeds luider en dwingender.

De vragen die dienen gesteld zijn eenvoudig en toch complex: wat voor landbouw willen we, en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Verkennen we nieuwe landbouwmethodes en omarmen we nieuwe technologie?

Het Herman De Croo Centrum bracht op een colloquium experten over landbouwvoering, voedselproductie en beleidsmensen samen om over deze boeiende materie hun inzichten te delen en het debat aan te gaan.

De publicatie (100 pag., fullcolor) kost 25 euro, info via: kurt@hermandecroocentrum.be