Home
FR | EN
Waar was u op 31 maart 1968?

Als u deze vraag voorlegt aan het merendeel van onze huidige parlementsleden is het antwoord -eenvoudigweg- … nog niet geboren!!!

Van de huidige Vlaamse en federale parlementsleden zijn immers van de 274 verkozenen er 154 die op die bewuste dag het levenslicht nog niet gezien hadden…

1968 was een zeer bewogen jaar, de Vietnamoorlog woedde in volle hevigheid, er was hevig studentenprotest in Parijs en Leuven. In Tjechoslovakije start de “Praagse Lente” die eind dat jaar door het ...

Lees meer Lees meer
Bron :
hdc
31 maart 2015
Herman op tv! Herman op TV
tv Bekijk meer video's
Herman De Croo aanwezig op de boekvoorstelling van Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy volgde in juli 2007 Herman De Croo op als Kamervoorzitter, in zijn speech voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kwamen niets dan lovende woorden voor het 8 jaar Voorzitterschap die Herman De Croo achter de rug had.

Herman Van Rompuy: “Ik wil mij heel in het bijzonder richten tot mijn voorganger Herman De Croo. Het woord voorganger is vermetel, want wat wegen acht jaar op tegen de zomer van 2007? De grote, oude Griekse dichter Pindaros sprak van de schijn van een schaduw. Wel, die schijn van een schaduw is de zomer van 2007 ten opzichte van die acht voorgaande jaren.

Mijn voorganger is een voornaamgenoot. Het toeval wil dat Herman en Armand elk...

Lees meer
12 december 2014 12 december 2014 Bron : ""
 
Herman De Croo voor dertigste keer naar Congo voor belangrijk symposium

Herman De Croo gaat naar Congo in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Belgische referentiecentrum voor de expertise over Centraal Afrika (ECA/CREAC) (www.ecacreac.be).Die vereniging organiseert samen met een aantal partners op 4 november een groot symposium te Kinshasa over het beheer van natuurlijke rijkdommen. Tal van experten inzake natuurlijke grondstoffen, het tropisch regenwoud en de interne staatsstructuur van Congo zullen er in debat gaan, in aanwezigheid van een 300-tal geïnteresseerden.

Persoonlijke contact met Congolese leiders

Verder is er tijdens het bezoek ook overleg gepland met een aantal belangrijke actoren uit het economisch, sociaal, politiek en maa...

Lees meer
29 oktober 2014 29 oktober 2014 Bron : "HDC"
Minister van Staat Herman De Croo feestrede voor viering van het 80-jarig bestaan van de Vereniging van de Leopoldsorde

Herman De Croo, Minister van Staat en zelf Grootofficier in de Leopoldsorde schetste de geschiedenis van de drie Nationale Ordes, de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II.

Deze eretekens worden door de Koning verleend, het beheer is toevertrouwd aan de Dienst der Ridderorden, ressorterend onder de Minister van Buitenlandse Zaken.

De Leopoldsorde werd ingesteld in 1832. De Kroonorde in 1897 en de Orde van Leopold II in 1900.

Onderscheidingen voor wie?

Het zijn onderscheidingen die nu worden uitgereikt aan personen die zich in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt op allerlei gebied, bijvoorbeeld de industrie, handel, wetenschap, on...

Lees meer
23 oktober 2014 23 oktober 2014 Bron : "HDC"
Herman in beeld
  Vorige Volgende  
Facebook

Wordt fan op facebook