Home
FR | EN
Herman De Croo voor dertigste keer naar Congo voor belangrijk symposium

Herman De Croo gaat naar Congo in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Belgische referentiecentrum voor de expertise over Centraal Afrika (ECA/CREAC) (www.ecacreac.be).Die vereniging organiseert samen met een aantal partners op 4 november een groot symposium te Kinshasa over het beheer van natuurlijke rijkdommen. Tal van experten inzake natuurlijke grondstoffen, het tropisch regenwoud en de interne staatsstructuur van Congo zullen er in debat gaan, in aanwezigheid van een 300-tal geďntere...

Lees meer Lees meer
Bron :
HDC
29 oktober 2014
Herman op tv! Herman op TV
tv Bekijk meer video's
Minister van Staat Herman De Croo feestrede voor viering van het 80-jarig bestaan van de Vereniging van de Leopoldsorde

Herman De Croo, Minister van Staat en zelf Grootofficier in de Leopoldsorde schetste de geschiedenis van de drie Nationale Ordes, de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II.

Deze eretekens worden door de Koning verleend, het beheer is toevertrouwd aan de Dienst der Ridderorden, ressorterend onder de Minister van Buitenlandse Zaken.

De Leopoldsorde werd ingesteld in 1832. De Kroonorde in 1897 en de Orde van Leopold II in 1900.

Onderscheidingen voor wie?

Het zijn onderscheidingen die nu worden uitgereikt aan personen die zich in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt op allerlei gebied, bijvoorbeeld de industrie, handel, wetenschap, on...

Lees meer
23 oktober 2014 23 oktober 2014 Bron : "HDC"
 
Minister van Staat Herman De Croo op eedaflegging Turkse President Erdogan

Minister van Staat Herman De Croo op eedaflegging Turkse President Erdogan

Op vraag van de Belgische regering vertegenwoordigt Minister van Staat Herman DE CROO, trouwens ook het oudste in dienst zijnde parlementslid van ons land, België bij de eedaflegging van de nieuwe Turkse President ERDOGAN in Ankara nu donderdag 28 augustus 2014.

24 uur heen en terug

Herman DE CROO verlaat Brussel in de vroegte van nu donderdag 28 augustus om de eedaflegging om 17u00 in Ankara bij te wonen, het statiediner en de daaropvolgende contacten.

Vrijdag 29 augustus keert Herman DE CROO weer terug naar België.

Niet de eerste keer

Herman DE CROO als Kamervoorzitter vertegenwoordigde ook ons land destijds bij de installatie van de Pr...

Lees meer
26 augustus 2014 26 augustus 2014 Bron : "HDC"
De unieke Brakelse waterreservoirs schitteren opnieuw!

De unieke Brakelse waterreservoirs schitteren opnieuw!

Ereburgemeester van Brakel, Minister van Staat en nu Ondervoorzitter van het Vlaams parlement, Herman DE CROO, vond reeds maanden en maanden terug dat de prachtige esthetisch uitgewerkte dubbele waterreservoir op het hoogste punt van Brakel (103 meter) aan de Ooievaart te Elst/Brakel er door de tand des tijds – ligt op een hoogte in volle westerwind – zwaar waren bevuild.

Het fijn stof, zelfs komende van de industriegebieden in West-Vlaanderen, en misschien nog verder, had de prachtige schitterende esthetisch uitgewerkte wanden van deze unieke ovaalvormige dubbele waterreservoir zo bezoedeld dat zij … er omzeggens grijs, zo niet zwart uitzagen.

Technisch vernuf:

...

Lees meer
30 juni 2014 30 juni 2014 Bron : "Herman De Croo"
Herman in beeld
  Vorige Volgende  
Facebook

Wordt fan op facebook